Mechanical Installations Blog

HIRING

Mechanical Engineer Vacancy

Η εταιρεία Z&X Mechanical Installations στη Πάφο ζητά να εργοδοτήσει πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό για άμεση απασχόληση για το τμήμα προσφορών, σχεδιασμού και οργάνωσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

– Γνώση του προγράμματος AutoCAD

– Γνώση των προγραμμάτων Microsoft Office

– Γνώση Αγγλικής γλώσσας

– 3 χρόνια Προϋπηρεσίας

Αιτήσεις και βιογραφικά θα λαμβάνονται μέσω email στη διεύθυνση administration@zandxgroup.com

Read more
air condition service paphos

The Importance of Maintaining Your Air Conditioner

An air conditioner’s filters, coils, and fins require regular maintenance for the unit to function effectively and efficiently throughout its years of service. Neglecting necessary maintenance ensures a steady decline in air conditioning performance while energy use steadily increases. 

Air Conditioner Filters

The most important maintenance task that will ensure the efficiency of your air conditioner is to routinely replace or clean its filters. Clogged, dirty filters block normal airflow and reduce a system’s efficiency significantly. With normal airflow obstructed, air that bypasses the filter may carry dirt directly into the evaporator coil and impair the coil’s heat-absorbing capacity. Replacing a dirty, clogged filter with a clean one can lower your air conditioner’s energy consumption by 5% to 15%.

air condition service paphos

For central air conditioners, filters are generally located somewhere along the return duct’s length. Common filter locations are in walls, ceilings, furnaces, or in the air conditioner itself. Room air conditioners have a filter mounted in the grill that faces into the room.

Some types of filters are reusable; others must be replaced. They are available in a variety of types and efficiencies. Clean or replace your air conditioning system’s filter or filters every month or two during the cooling season. Filters may need more frequent attention if the air conditioner is in constant use, is subjected to dusty conditions, or you have fur-bearing pets in the house.

Air Conditioner Coils

air condition service paphos

The air conditioner’s evaporator coil and condenser coil collect dirt over their months and years of service. A clean filter prevents the evaporator coil from soiling quickly. In time, however, the evaporator coil will still collect dirt. This dirt reduces airflow and insulates the coil, reducing its ability to absorb heat. To avoid this problem, check your evaporator coil every year and clean it as necessary.

Outdoor condenser coils can also become very dirty if the outdoor environment is dusty or if there is foliage nearby. You can easily see the condenser coil and notice if dirt is collecting on its fins.

You should minimise dirt and debris near the condenser unit. Your dryer vents, falling leaves, and lawn mower are all potential sources of dirt and debris. Cleaning the area around the coil, removing any debris, and trimming foliage back at least 2 feet (0.6 meters) allow for adequate airflow around the condenser.

Preparing for Winter

In the winter, either cover your room air conditioner or remove and store it. Covering the outdoor unit of a central air conditioner will protect the unit from winter weather and debris.

Hiring a Professional

When your air conditioner needs its annual maintenance, hire a professional service technician. A well-trained technician will find and fix problems in your air conditioning system.

The technician should:

  • Check for correct amount of refrigerant
  • Test for refrigerant leaks using a leak detector
  • Capture any refrigerant that must be evacuated from the system, instead of illegally releasing it to the atmosphere
  • Check for and seal duct leakage in central systems
  • Measure airflow through the evaporator coil
  • Verify the correct electric control sequence and make sure that the heating system and cooling system cannot operate simultaneously
  • Inspect electric terminals, clean and tighten connections, and apply a non-conductive coating if necessary
  • Oil motors and check belts for tightness and wear
  • Check the accuracy of the thermostat.
Read more
photovoltaic systems cyprus

Why Photovoltaics

Solar-generated electricity produces no greenhouse gases or emissions of any kind. Solar energy is a rapidly growing form of electricity generation. There are numerous advantages to using the sun to produce electricity

photovoltaic systems cyprus

For power generation through photovoltaic primarily only two inexhaustible raw materials are needed : sun and sand. The fuel—sunlight—cannot be embargoed. We are not expecting any conflicts about these resources . It promotes security and energy independence. Solar energy does not require import of fuels.
It has fewer environmental impacts than electricity generation with fossil fuel or nuclear power plants. No mining or transportation of fossil fuels are required to generate electricity with the sun. Photovoltaic systems produce electricity without pollution. When operating no waste products are generated.
PV is a source of peak power. Electricity has the biggest value when it is produced at the times of high demand. PV Power plants deliver electricity on daytime, when people work and factories and offices need electricity.

PV is a good combination with Wind Energy. Windpower plants produce most in winter times and in bad weather conditions. PV produces electricity in the summer, when wind plants are often not producing.
Because solar energy is available everywhere , this may make a very good contribution to economic development in less developed areas.

photovoltaic systems cyprus

Also for small businesses and individual consumers photovoltaics can represent an economic advantage. When producing electricity on their own roofs , the possibity of cost advantages compared to electricity purchases from the grid appear and make the usage of photovoltaic meaningful.
A few years ago, the electricity production had enjoyed a monopoly almost exclusively in the hands of corporations , who were also operators of transmission networks. Electricity was almost exclusively produced by large scale central power plants .
Today, 15-20% of the electricity is produced locally from renewable sources in a number of European countries. Solar energy contributes significantly in addition to wind energy.

Read more
mechanical installations cyprus

Neapolis Students Site Visit – KANIKA INFINITY HOTEL

Μεγάλη μας χαρά να καλωσορίσουμε τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Νεάπολης στη Πάφο, που παρακολουθούν το μάθημα των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα που αφορούν τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Μεγάλων Κτηρίων, όπως συστήματα θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, συστήματα κατακόρυφης μεταφοράς, συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού, υδραυλικά δίκτυα, δίκτυα αποχετεύσεων κλπ.

Με την επίσκεψη αυτή οι μαθητές μάζεψαν υλικό παρατηρώντας την πρακτική εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε μεγάλου μεγέθους κτήριο, και έπειτα πρέπει να συντάξουν σχετική αναφορά αναλύοντας και αξιολογώντας όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους χώρους του κτηρίου.

Read more

PPR Pipes

 

Interplast PPR pipe and fittings are a hot and cold water supply system suitable for all potable water applications and heating systems. 

PPR pipes and fittings are considered to be the best carrier of potable water, using the revolutionary raw material of PPR-80 of Borouge brand. 

Image result for ppr pipes

PPR pipes are made with reference to the standard of DIN8077/8078 of Germany. 

There are three general types of polypropylene: homopolymer, random copolymer, and block copolymer.

The comonomer used is typically ethylene. Ethylene-propylene rubber or EPDM added to polypropylene homopolymer increases its low temperature impact strength. Randomly polymerized ethylene monomer added to polypropylene homopolymer decreases the polymer crystallinity and makes the polymer more transparent. 

APPLICATIONS 
Residential cold and hot water system 
Underground heating system 
Conveyor of industrial water and chemical materials 
Sanitary and pure water pipelines 
Hot water recycling system 
Compressed air pipelines 
Drink manufacturing and conveying system 
Other industrial and agricultural pipelines 

Related image

Polypropylene random copolymers are thermoplastic resins produced through the polymerization of propylene, with ethylene links introduced in the polymer chain. The resins possess a broad range of characteristics and are used in a wide range of applications.

 

Read more

Вакансия водопроводчика

Вакансия водопроводчика

Z&X механические установки на Кипре, одна из крупнейших местных инженерных компаний в Пафосе, которая занимается всеми аспектами механических установок, нуждается в опытных сантехниках.

Необходимые навыки: – Степень / диплом сантехника из колледжа – Предыдущий опыт строительства механических объектов для гостиниц – Предыдущий опыт сварки и монтажа P. P. R труб

Предлагаемый пакет: – Зарплата € 800

– Жилье

Рабочие дни: 6 дней в неделю

Заинтересованные кандидаты могут прислать свое резюме в электронном виде по электронной почте на sales@zandxgroup.com

Read more

Вакансия водопроводчика

Вакансия водопроводчика

Z&X механические установки на Кипре, одна из крупнейших местных инженерных компаний в Пафосе, которая занимается всеми аспектами механических установок, нуждается в опытных сантехниках.

Необходимые навыки: – Степень / диплом сантехника из колледжа – Предыдущий опыт строительства механических объектов для гостиниц – Предыдущий опыт сварки и монтажа P. P. R труб

Предлагаемый пакет: – Зарплата € 800

– Жилье

Рабочие дни: 6 дней в неделю

Заинтересованные кандидаты могут прислать свое резюме в электронном виде по электронной почте на sales@zandxgroup.com

Read more
underfloor heating cyprus

The Benefits of Underfloor Heating

We know that new technologies can be daunting, especially those that may require taking up your flooring, but with all the facts you can now make changes to your home that could save money and provide greater all round comfort. So here we bring you the benefits of investing in either water based or electronic underfloor heating (UFH). Essentially, underfloor heating is not the first choice for standard heating within a home, competiting against the commonly favoured radiators. However, underfloor heating is a method that can provide extra space in a small home, safety, energy efficiency, hygiene, versatility and value.

SPACE

Underfloor heating eliminates the irritating space wasters that are radiators, giving you greater space in bathrooms and other areas that can become cramped. Whilst occasionally flooring may need to be raised for the installation (primarily with water based UFH), underfloor heating is flat and spreads out across a room, hiding from view. UFH introduces areas of your home that were once taken over by clunky metal radiators that can now be utilized for more furniture or room for movement.

Alternatively, you do not have to have underfloor heating in every area of your home as it can be combined with other heating methods. This will allow for space in areas that require it and keep your radiators in other areas. Not only can you have underfloor heating downstairs, but upstairs too.

underfloor heating cyprus

SAFETY

Secondly to this, underfloor heating is child and animal friendly as it eradicates sharp corners and hot surfaces that could be harmful to babies or pets. There are also no areas where the underfloor heating can leak from, preventing water damage.

ENERGY EFFICIENT

Whilst in recent years, zone based thermostats and temperature based radiator valves have been introduced, an underfloor heating system can be adjusted by room, heating only where is necessary. This essentially saves wasted energy and money by prioritising where is cold.

LOW MAINTENANCE COSTS

Once installed, there are almost no maintenance costs for the system, allowing you to capitalise on the potential 15-30% savings you could make by saving wasted energy.

underfloor heating cyprus

ADDS COMFORT

Ultimately, whilst there is an initial cost for underfloor heating, it is an indulgent option of heating that offers a vast amount of comfort to a home. Whilst radiators run to high temperatures to emit as much heat as possible, underfloor heating works by releasing a constantly lower temperature that will not get too hot underneath your feet.

Read more
renewable energy cyprus

Installation of a PS2 Solar Pumping System: The Complete Efficient Solar Water Pumping System

PROJECT COMPLETION

Water pumping from 8 meters using only the sun with the Lorentz PS1800 photovoltaic drilling pump and the brand new control PS2 and 6 190W photovoltaic panels.

The Complete Efficient Solar Water Pumping System

PS2 is the latest generation of high efficiency solar water pumping systems. It is an integrated solar water pumping system for small to medium sized applications. Whether your need is to reduce operational costs, improve water security, or be more sustainable, PS2 provides the right solution.

PS2 covers a wide power range from 150W to 4kW with a wide range of pumps for submersiblesurface or swimming pool applications.

renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
Read more
Show Buttons
Hide Buttons