Archives for Renewable Energy

net metering cyprus

Τι είναι το Net Metering και πως να επωφεληθείς – Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών με επιχορήγηση και γρήγορη απόσβεση!

Ακόμη πληρώνεις ρεύμα; 

Το Net Metering είναι η εγκατάσταση μικρού ΦΒ συστήματος ισχύος μέχρι 10 KWp σε μόνιμες κατοικίες ή επαγγελματικά υποστατικά, το οποίο πετυχαίνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 17000 KWh ετησίως.

ΜΟΝΟ η διαφορά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνεται στην ΑΗΚ, συν τα ετήσια τέλη! 

Με βάση τα Σχέδια Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας, για εγκατάσταση ΦΒ Συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού γίνεσε αυτόματα δικαιούχος για επιχορήγηση €250 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό τα €1000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α).

Πως θα γίνει αυτό;

1. Θα επισκεφτούμε το χώρο σας και θα κάνουμε τη μελέτη για τις ανάγκες του υποστατικού σας.

2. Θα υποβάλει η εταιρεία μας αίτηση για έγκριση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

3. Μετά την έγκριση θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, η εταιρεία μας θα υποβάλει αίτηση για έλεγχο από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου θα οριστεί η ημερομηνία ελέγχου.

5. Μετά την έγκριση από την επίσκεψη ελέγχου, και αφού έχει ξοφληθεί η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος, η εταιρεία μας θα ετοιμάσει την αίτηση για επιχορήγηση, η οποία παραχωρείτε απευθείας στον δικαιούχο μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού.  

Αναλόγως του συστήματος και της χρήσης ρεύματος, η απόσβεση της αρχική επένδυσης προβλέπετε σε 3-6 χρόνια, κάτι το οποίο θα είναι ξεκάθαρο όταν γίνει η ακριβής μελέτη του υποστατικού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευθέτηση ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας πιο κάτω.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message


* We collect, store and use the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company's Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.

Read more
photovoltaics cyprus

Government Subsidy For Installation of Net Metering Photovoltaic Systems 2019

According to the announcement of the Ministry of Energy, Commerce of industry and tourism, with the approval of the budget for 2019, a plan of grants for installation of Net Metering Photovoltaic Systems in homes is expected.

The fund will cover the following projects:

  • Review of the plan for thermal insulation of existing houses, which is in effect from 8/10/2018, with an increase in the amount of their subsity for those who have already applied and for those who will apply.
  • Insulation of roofs of existing houses in combination with installation of Net Metering Photovoltaic Systems.
  • Installation of Net Metering Photovoltaic Systems.
  • Installation of Net Metering Photovoltaic Systems for the purpose of charging a plug-in electric or hybrid vehicle.

For more information, contact us here. 

Read more
net metering cyprus

Επιδότηση Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος 2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού αναμένεται, με την έγκριση του προϋπολογισμού 2019, να ανακοινωθεί Σχέδιο Επιχορηγήσεων Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering σε οικίες.

Το σχέδιο θα αφορά ΟΛΟΥΣ τους οικιακούς καταναλωτές ΧΩΡΙΣ οικονομικά κριτήρια και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2018 (Αυτό που θα λαμβάνεται υπόψιν είναι η ημερομηνία ελέγχου και πιστοποιητικού καταλληλόλητας της ΑΗΚ).

photovoltaic cyprus

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Read more
cyprus renewable energy

Save Energy and Money – Go Green Today!

WHY?

The production of electricity from sunlight is gaining popularity worldwide. Installation of your own photovoltaic system is a sound investment. 

Still not sure? We can pay you a visit for a free site consultation! Z&X Mechanical Installations can provide you with the best options for your needs. Our professional team of trained and experienced engineers can advise you on the most productive photovoltaic system for your needs.

Click HERE and find out about some of our residential and corporate projects successfully completed over the years.

Read more
photovoltaic systems cyprus

Why Photovoltaics

Solar-generated electricity produces no greenhouse gases or emissions of any kind. Solar energy is a rapidly growing form of electricity generation. There are numerous advantages to using the sun to produce electricity

photovoltaic systems cyprus

For power generation through photovoltaic primarily only two inexhaustible raw materials are needed : sun and sand. The fuel—sunlight—cannot be embargoed. We are not expecting any conflicts about these resources . It promotes security and energy independence. Solar energy does not require import of fuels.
It has fewer environmental impacts than electricity generation with fossil fuel or nuclear power plants. No mining or transportation of fossil fuels are required to generate electricity with the sun. Photovoltaic systems produce electricity without pollution. When operating no waste products are generated.
PV is a source of peak power. Electricity has the biggest value when it is produced at the times of high demand. PV Power plants deliver electricity on daytime, when people work and factories and offices need electricity.

PV is a good combination with Wind Energy. Windpower plants produce most in winter times and in bad weather conditions. PV produces electricity in the summer, when wind plants are often not producing.
Because solar energy is available everywhere , this may make a very good contribution to economic development in less developed areas.

photovoltaic systems cyprus

Also for small businesses and individual consumers photovoltaics can represent an economic advantage. When producing electricity on their own roofs , the possibity of cost advantages compared to electricity purchases from the grid appear and make the usage of photovoltaic meaningful.
A few years ago, the electricity production had enjoyed a monopoly almost exclusively in the hands of corporations , who were also operators of transmission networks. Electricity was almost exclusively produced by large scale central power plants .
Today, 15-20% of the electricity is produced locally from renewable sources in a number of European countries. Solar energy contributes significantly in addition to wind energy.

Read more
renewable energy cyprus

Installation of a PS2 Solar Pumping System: The Complete Efficient Solar Water Pumping System

PROJECT COMPLETION

Water pumping from 8 meters using only the sun with the Lorentz PS1800 photovoltaic drilling pump and the brand new control PS2 and 6 190W photovoltaic panels.

The Complete Efficient Solar Water Pumping System

PS2 is the latest generation of high efficiency solar water pumping systems. It is an integrated solar water pumping system for small to medium sized applications. Whether your need is to reduce operational costs, improve water security, or be more sustainable, PS2 provides the right solution.

PS2 covers a wide power range from 150W to 4kW with a wide range of pumps for submersiblesurface or swimming pool applications.

renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
renewable energy cyprus
Read more
renewable energy cyprus

Photovoltaic Stand Alone System 

A stand-alone power system is an off-the-grid electricity system for locations that are not fitted with an electricity distribution system. Typical stand-alone power system  include one or more methods of electricity generation, energy storage, and regulation. Storage is typically implemented as a battery bank, but other solutions exist including fuel cells. Power drawn directly from the battery will be direct current extra low voltage, and this is used especially for lighting as well as for DC appliances. An inverter is used to generate AC low voltage,

The two types of stand-alone photovoltaic power systems are direct-coupled system without batteries and stand alone system with batteries.

The basic model of a direct coupled system consists of a solar panel connected directly to a dc load. As there are no battery banks in this setup, energy is not stored and hence it is capable of powering common appliances like fans, pumps etc. only during the day. MPPTs are generally used to efficiently utilize the Sun’s energy especially for electrical loads like positive-displacement water pumps. Impedance matching is also considered as a design criterion in direct-coupled systems

In stand-alone photovoltaic power systems, the electrical energy produced by the photovoltaic panels cannot always be used directly. As the demand from the load does not always equal the solar panel capacity, battery banks are generally used.

 

Read about some of our most recent renewable energy system installations here.

Read more
photovoltaic systems cyprus

Photovoltaic System Battery Storage

Photovoltaic systems increasingly use rechargeable batteries to store energy to be later used at night. Batteries used for storage also stabilize the electrical grid by levelling out peak loads, and play an important role in a smart grid, as they can charge during periods of low demand and feed their stored energy into the grid when demand is high.

Common battery technologies used in today’s PV systems include the valve regulated lead-acid battery– a modified version of the conventional lead–acid battery, nickel–cadmium and lithium-ion batteries. Compared to the other types, lead-acid batteries have a shorter lifetime and lower energy density. However, due to their high reliability, low self-discharge as well as low investment and maintenance costs, they are currently the predominant technology used in small-scale, residential PV systems, as lithium-ion batteries are still being developed and about 3.5 times as expensive as lead-acid batteries. Furthermore, as storage devices for PV systems are stationary, the lower energy and power density and therefore higher weight of lead-acid batteries are not as critical as, for example, in electric transportation. Other rechargeable batteries that are considered for distributed PV systems include sodium–sulphur and vanadium redox batteries, two prominent types of a molten salt and a flow battery, respectively.

Photovoltaic systems with an integrated battery solution need also a charge controller, as the current and varying voltage from the solar array requires constant adjustment to prevent damage from overcharging. Basic charge controllers may simply turn the PV panels on and off, or may meter out pulses of energy as needed.

Image result for photovoltaic system battery storage

Read more
renewable energy cyprus

The Guide to Home Geothermal Energy

Efficient and economical, geothermal heats, cools and cuts fossil fuel use at home. Whether you’re in sunny Florida, or snowy New Hampshire, a ground-fed climate system can free a consumer from fluctuating energy prices and save money on power bills immediately. Here’s how it works.

Drill and Fill: Installers thread pipe into a hole a few inches wide and over 100 feet deep. As wind and solar hog the alt-energy spotlight, this technology has remained underground.

“You’re not making heat, you’re moving heat,” Colorado geothermal installer Jim Lynch says. Installations like Lynch’s tap into the earth below the frost line–which always stays around 50 degrees Fahrenheit–to reduce a home’s heating and cooling loads. All HVAC systems require energy-intensive heat movement, a task responsible for over half of the average house’s total energy demand. Geothermal works more efficiently because the system’s mild starting point creates an efficient shortcut to the target temperature. Imagine a 100-degree Florida day or a 0-degree Michigan night: Spot the system 50 degrees, and it doesn’t work so hard to get the house comfortable.

Unlike wind and solar, geothermal’s power source never varies.

Bob Brown, vice president of engineering with equipment maker Water­Furnace, says, “The ground’s there all the time. It’s great for heating and it’s great for cooling. All I’ve got to do is bury a plastic pipe, put fluid in and, lo and behold, I’ve got a great system.”

HOW GEOTHERMAL HAPPENS

* In the ground: A water-filled, closed loop of 1-inch high-density polyethylene (HDPE) pipe ferries heat between the earth and the house. Pipes descend 4- to 6-inch-diameter vertical wells–the number and depth depend on the house’s site and size–before ganging together in a header and bringing lukewarm water in through the basement walls. Drillers backfill each hole with bentonite grout (or new enhanced grouts, engineered with fly ash) to maximize thermal conductivity.

* In the house: Pumps cycle water through the pipe loop to the heart of the system: the geothermal unit, which acts as furnace and air conditioner. This machine uses refrigerant and the temperate water from the underground pipes to heat or cool air. The air is then circulated through standard ductwork. With a device called a desuperheater, the unit uses excess heat to warm up domestic hot water at no added cost. The results feel the same as those from any standard forced-air HVAC system.

THE FLOW

Air in the ducts (1), refrigerant in the geothermal unit (2), and water in pipes (3) flow past each other like interlocking gears. Water brought from underground transfers heat to the refrigerant, or absorbs heat from it, depending on the season. Like an air conditioner, the unit compresses or expands the refrigerant to raise or lower its temperature. Finally, the refrigerant, now heated to 180 F or chilled to 40 F, fills condenser/evaporator coils. Air in the ducts blows across the coils to be cooled or warmed, then flows through the house.

THE SUPPLIES

* The bit: This mud-drilling bit grinds soft earth and funnels it back into hollow, 20-foot drill-shank sections. Corkscrew auger bits, in contrast, pound through solid rock. A new mud bit spinning at 1000 rpm, pushing downward with between 300 and 500 pounds of pressure, is good for five 150-foot holes.

* The pipe:
Water-filled HDPE pipes absorb heat through their walls. This sawed-off cross-section shows two pipes fused in a butt joint made by pressing the molten edges together at over 500 F. The joint, stronger than the walls of the pipe itself, resists rust, rot and leaks for a purported 200-year life span.

* The unit:
A combined furnace and air conditioner, the geothermal unit manages all-season climate control from the basement. Using the same principles as a refrigerator, which removes heat from food, this machine and the buried pipe remove heat from the earth or from the house. Wired to a 50-amp circuit, it works without venting, combustion or risk of carbon-monoxide poisoning.

THE SETUP

Vertical coils (1) fuel a system by using less total HDPE pipe than horizontal coils (2), in which loops of pipe fill shallow trenches exposed to constant heat just below the frost line. In pond systems (3), a blanket of water insulates coils anchored on racks. Hard ground can inhibit deep digging, stopping Colorado installers like Jim Lynch from doing simple vertical work: “Texas, Nebraska–that’s some easy drilling down there,” Lynch says. His clients receive options 2 and 3. If an existing system gets a geothermal upgrade, it may operate as geothermal 90 percent of the time, while the old boiler or furnace fires up only on the coldest days of the year. The payback period on retrofits averages 12 to 15 years; on new installations, it can get as low as three to six.

MONEY SAVED

A typical 2000-square-foot home in Commack, N.Y., was recently retrofitted with a geothermal system. Tax credits, the inefficiency of the existing system and a low-interest loan combined to create immediate savings. The monthly payment is now $24 lower than the old monthly HVAC expense.

Installation cost: $30,000 — $11,000 (tax credit) = $19,000

Annual costs: $3945 (old system) — $2076 (geo) = $1869 saved

Payback period: $19,000 / $1869 = 10.17 years

Monthly fuel costs for old system: $329

Monthly geothermal costs: $173 (power) + $132 (loan) = $305

GEOTHERMAL MISCONCEPTIONS

1. It’s a geyser. Hot springs and other steamy subterranean liquids are not related to residential geothermal. Those are unusual local seismic circumstances. Home systems work everywhere.

2. The water table is in the way.
Installers drill straight through it. On Long Island, where the water table is just a few feet below the surface, saturated sand makes for some of the best drilling and most efficient heat transfer possible.

3. It generates electricity.
Industrial-scale geothermal power plants can generate electricity. Home systems don’t–but they do save electricity (or fuel) by replacing conventional home heating and cooling with more efficient equipment.

Via Popular Mechanics

Read more
Show Buttons
Hide Buttons