Archives for Solar Energy

We’re Hiring – Office Administrator

Η εταιρεία Z&X Mechanical Installations Ltd ζητά να προσλάβει άμεσα Office Administrator για υποστήριξη των τμημάτων της.


Απαραίτητα προσόντα:

– Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση

– Άριστη γνώση Η/Υ

– Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

– Κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου ή Διπλώματος Γραμματειακών Σπουδών

– Πολύ καλές ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και επικοινωνίας

– Υπεύθυνο άτομο με ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα


Καθήκοντα και Ευθύνες:

– Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εγγράφων της εταιρείας.

– Υποστήριξη τεχνικών, μηχανολόγων, αποθήκης και τμήματος αγορών.

– Επικοινωνία πελατών

– Καταγραφή κλήσεων

– Καταγραφή εργατώρων

– Παραγγελίες

– Γενικά γραμματειακά καθήκοντα

– Διαχείριση τηλεφωνημάτων

– Οργάνωση και αρχειοθέτηση


Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email sales@zandxgroup.com

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Read more
mechanical installations

Geothermal Energy

Geothermal energy is heat derived within the sub-surface of the earth. Water and/or steam carry the geothermal energy to the Earth’s surface. Depending on its characteristics, geothermal energy can be used for heating and cooling purposes or be harnessed to generate clean electricity. A geothermal energy cooling / heating system is based on using the full potential of the constant temperature and thermal conductivity of the earths substructure.

We can see this phenomenon in basement areas where during the summer the area is cool and during the winter warm without the use of air conditioning.

Geothermal energy can be broken down into two categories: open loop systems and closed loop systems.

Open loop geothermal energy for cooling / heating is the pumping of under ground water source through a heat pump (or VRV) and the return of the water after the energy transfer. This method needs a constant water supply.

mechanical installations

Closed loop Geothermal energy systems can be divide into two categories.

Horizontal closed loop Geothermal energy system is installed at least 1.5 meters below the ground with pipe spacing of at least 1.8 – 2.2  Rm per m². Output is 20 – 35W/m². This system has the disadvantage of requiring a large area to be installed.

mechanical installations

Vertical closed loop Geothermal energy system where the loop is installed in a vertical bore well (6” – 8” diameter) and 60 – 120 deep. The minimum distance between the wells is 5 meters and the output is 40-70W/meter of depth, and depending on the soil structure. This system is more popular as you need less space and have a higher output.

mechanical installations

The heat which is collected from the earth is transferred to the  system (heat pump, chiller, VRV, etc.) and the exchange is made via heat exchangers and transferred to the cooling circuit of the unit as in a normal system. Due to the fact that the temperature is constant in the earth (±18.5°C) the energy required for this  this process is much less than in a normal system where the  air temperature is 40°C in summer and 5-10°C in winter.

Geothermal  energy can be used for under floor heating, fan coils, or for VRV systems, and the savings in comparison to a normal Air to water system can be up to 50-60% depending on the application and use of system.     

Contact Us If You Have Any Questions


* We collect, store and use the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company's Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.

Photo Credits: Shutterstock

Read more
net metering cyprus

Τι είναι το Net Metering και πως να επωφεληθείς – Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών με επιχορήγηση και γρήγορη απόσβεση!

Ακόμη πληρώνεις ρεύμα; 

Το Net Metering είναι η εγκατάσταση μικρού ΦΒ συστήματος ισχύος μέχρι 10 KWp σε μόνιμες κατοικίες ή επαγγελματικά υποστατικά, το οποίο πετυχαίνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 17000 KWh ετησίως.

ΜΟΝΟ η διαφορά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνεται στην ΑΗΚ, συν τα ετήσια τέλη! 

Με βάση τα Σχέδια Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας, για εγκατάσταση ΦΒ Συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού γίνεσε αυτόματα δικαιούχος για επιχορήγηση €250 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό τα €1000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α).

Πως θα γίνει αυτό;

1. Θα επισκεφτούμε το χώρο σας και θα κάνουμε τη μελέτη για τις ανάγκες του υποστατικού σας.

2. Θα υποβάλει η εταιρεία μας αίτηση για έγκριση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

3. Μετά την έγκριση θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, η εταιρεία μας θα υποβάλει αίτηση για έλεγχο από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου θα οριστεί η ημερομηνία ελέγχου.

5. Μετά την έγκριση από την επίσκεψη ελέγχου, και αφού έχει ξοφληθεί η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος, η εταιρεία μας θα ετοιμάσει την αίτηση για επιχορήγηση, η οποία παραχωρείτε απευθείας στον δικαιούχο μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού.  

Αναλόγως του συστήματος και της χρήσης ρεύματος, η απόσβεση της αρχική επένδυσης προβλέπετε σε 3-6 χρόνια, κάτι το οποίο θα είναι ξεκάθαρο όταν γίνει η ακριβής μελέτη του υποστατικού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευθέτηση ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας πιο κάτω.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message


* We collect, store and use the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company's Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.

Read more
cyprus renewable energy

Save Energy and Money – Go Green Today!

WHY?

The production of electricity from sunlight is gaining popularity worldwide. Installation of your own photovoltaic system is a sound investment. 

Still not sure? We can pay you a visit for a free site consultation! Z&X Mechanical Installations can provide you with the best options for your needs. Our professional team of trained and experienced engineers can advise you on the most productive photovoltaic system for your needs.

Click HERE and find out about some of our residential and corporate projects successfully completed over the years.

Read more

Mechanical Engineer Vacancy

Η εταιρεία Z&X Mechanical Installations στη Πάφο ζητά να εργοδοτήσει πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό για άμεση απασχόληση για το τμήμα προσφορών, σχεδιασμού και οργάνωσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

– Γνώση του προγράμματος AutoCAD

– Γνώση των προγραμμάτων Microsoft Office

– Γνώση Αγγλικής γλώσσας

– 3 χρόνια Προϋπηρεσίας

Αιτήσεις και βιογραφικά θα λαμβάνονται μέσω email στη διεύθυνση administration@zandxgroup.com

Read more
photovoltaic systems cyprus

Photovoltaic System Battery Storage

Photovoltaic systems increasingly use rechargeable batteries to store energy to be later used at night. Batteries used for storage also stabilize the electrical grid by levelling out peak loads, and play an important role in a smart grid, as they can charge during periods of low demand and feed their stored energy into the grid when demand is high.

Common battery technologies used in today’s PV systems include the valve regulated lead-acid battery– a modified version of the conventional lead–acid battery, nickel–cadmium and lithium-ion batteries. Compared to the other types, lead-acid batteries have a shorter lifetime and lower energy density. However, due to their high reliability, low self-discharge as well as low investment and maintenance costs, they are currently the predominant technology used in small-scale, residential PV systems, as lithium-ion batteries are still being developed and about 3.5 times as expensive as lead-acid batteries. Furthermore, as storage devices for PV systems are stationary, the lower energy and power density and therefore higher weight of lead-acid batteries are not as critical as, for example, in electric transportation. Other rechargeable batteries that are considered for distributed PV systems include sodium–sulphur and vanadium redox batteries, two prominent types of a molten salt and a flow battery, respectively.

Photovoltaic systems with an integrated battery solution need also a charge controller, as the current and varying voltage from the solar array requires constant adjustment to prevent damage from overcharging. Basic charge controllers may simply turn the PV panels on and off, or may meter out pulses of energy as needed.

Image result for photovoltaic system battery storage

Read more

Geothermal energy

A geothermal energy  cooling / heating system is based on using the full potential of the constant temperature and thermal conductivity of the earths substructure.

We can see this phenomenon in basement areas where during the summer the area is cool and during the winter warm without the use of air conditioning.

Geothermal energy can be broken down into two categories :Open loop systems and closed loop systems.

Open loop geothermal energy for cooling / heating is the pumping of under ground water source through a Heat pump (or VRV) and the return of the water after the energy transfer. This method needs a constant water supply.

geothermal systems cyprus

Closed loop Geothermal energy systems can be divide into two categories.

Horizontal closed loop Geothermal energy system is installed at least 1.5 meters below the ground with pipe spacing of at least 1.8 – 2.2  Rm per m². Output is 20 – 35W/m². This system has the disadvantage of requiring a large area to be installed.

geothermal systems cyprus

Vertical closed loop Geothermal energy system where the loop is installed in a vertical bore well (6” – 8” diameter) and 60 – 120 deep. The minimum distance between the wells is 5 meters and the output is 40-70W/meter of depth, and depending on the soil structure. This system is more popular as you need less space and have a higher output.

geothermal systems cyprusThe heat which is collected from the earth is transferred to the  system(Heat pump, CHILLER, VRV e.t.c.) and the exchange is made via heat exchangers and transferred to the cooling circuit of the unit as in a normal system. Due to the fact that the temperature is constant in the earth (±18.5°C) the energy required for this  this process is much less than in a normal system where the  air temperature is 40°C in summer and 5-10°C in winter.

Geothermal  energy can be used for under floor heating, fan coils, or for VRV systems, and the savings in comparison to a normal Air to water system can be up to 50-60% depending on the application and use of system.     

   

Read more
photovoltaic systems cyprus

Photovoltaics

Photovoltaics is a term which covers the conversion of light into electricity using semiconducting materials that exhibit the photovoltaic effect, a phenomenon studied in physics, photochemistry, and electrochemistry.

A typical photovoltaic system employs solar panels, each comprising a number of solar cells which generate electrical power. PV installations may be ground-mounted, rooftop mounted or wall mounted. The mount may be fixed, or use a solar tracker to follow the sun.

Solar PV has specific advantages as an energy source, its operation generates no pollution and no greenhouse gas emissions once installed, it shows simple scalability in respect of power needs and silicon has large availability in the Earth’s crust.

PV systems have the major disadvantage that the power output is dependent on direct sunlight, so about 10-25% is lost if a tracking system is not used, since the cell will not be directly facing the sun at all times. Dust, clouds, and other things in the atmosphere also diminish the power output. Another main issue is the concentration of the production in the hours corresponding to main insolation, which don’t usually match the peaks in demand in human activity. Unless current societal patterns of consumption and electrical networks mutually adjust to this scenario, electricity still needs to be stored for later use or made up by other power sources, usually hydrocarbon.

Photovoltaic systems have long been used in specialized applications, and standalone and grid-connected PV systems have been in use since the 1990s.They were first mass-produced in 2000, when German environmentalists and the Eurosolar organization got government funding for a ten thousand roof program.

Advances in technology and increased manufacturing scale have in any case reduced the cost, increased the reliability, and increased the efficiency of photovoltaic installations. Net metering and financial incentives, such as preferential feed-in tariffs for solar-generated electricity, have supported solar PV installations in many countries.More than 100 countries now use solar PV.

Read more
mechanical installations

ARISTO PEARL PARK RESIDENCES

( A)

A solar system is installed to provide domestic hot water .The  Solar system uses all the available solar energy and at times when it’s not enough an electric element.

The solar system consists of  2 Solar panels 1.5×1.0  & a 200 Litre  Hot water cylinder.

 

( B)

A multi split system is installed for the space air conditioning and heating of the villa. The system consists of  air cooled  Outdoor units and  Indoor units ( Wall type) . The benefits of the air cooled Multi system from the spit unit type air conditioning is the efficiency and less number of outdoor units and the ability to install the outdoor units much longer distance from the indoors .

 

( C)

A complete plumbing system is installed consisting of : ( a)  Central pipes using Pex-C pipe in pipe piping and manifolds for the piping of all the sanitary fittings for both the hot and cold water as well as the drinking water through out the project.  ( b ) A complete sewage system consists of all the pvc plastic piping for all the sanitary fittings to the first outside manhole. ( c ) Connection of all the sanitary fittings to the plumbing and sewage piping and installation of all the accessories. ( d ) 1 pressure pump system per apartment  to provide high water pressure to all the sanitary fittings,

Read more
Show Buttons
Hide Buttons