Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού αναμένεται, με την έγκριση του προϋπολογισμού 2019, να ανακοινωθεί Σχέδιο Επιχορηγήσεων Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering σε οικίες.

Το σχέδιο θα αφορά ΟΛΟΥΣ τους οικιακούς καταναλωτές ΧΩΡΙΣ οικονομικά κριτήρια και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2018 (Αυτό που θα λαμβάνεται υπόψιν είναι η ημερομηνία ελέγχου και πιστοποιητικού καταλληλόλητας της ΑΗΚ).

photovoltaic cyprus

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.