Μεγάλη μας χαρά να καλωσορίσουμε τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Νεάπολης στη Πάφο, που παρακολουθούν το μάθημα των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα που αφορούν τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Μεγάλων Κτηρίων, όπως συστήματα θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, συστήματα κατακόρυφης μεταφοράς, συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού, υδραυλικά δίκτυα, δίκτυα αποχετεύσεων κλπ.

Με την επίσκεψη αυτή οι μαθητές μάζεψαν υλικό παρατηρώντας την πρακτική εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε μεγάλου μεγέθους κτήριο, και έπειτα πρέπει να συντάξουν σχετική αναφορά αναλύοντας και αξιολογώντας όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους χώρους του κτηρίου.