Ακόμη πληρώνεις ρεύμα; 

Το Net Metering είναι η εγκατάσταση μικρού ΦΒ συστήματος ισχύος μέχρι 10 KWp σε μόνιμες κατοικίες ή επαγγελματικά υποστατικά, το οποίο πετυχαίνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 17000 KWh ετησίως.

ΜΟΝΟ η διαφορά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνεται στην ΑΗΚ, συν τα ετήσια τέλη! 

Με βάση τα Σχέδια Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας, για εγκατάσταση ΦΒ Συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού γίνεσε αυτόματα δικαιούχος για επιχορήγηση €250 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό τα €1000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α).

Πως θα γίνει αυτό;

1. Θα επισκεφτούμε το χώρο σας και θα κάνουμε τη μελέτη για τις ανάγκες του υποστατικού σας.

2. Θα υποβάλει η εταιρεία μας αίτηση για έγκριση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

3. Μετά την έγκριση θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, η εταιρεία μας θα υποβάλει αίτηση για έλεγχο από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου θα οριστεί η ημερομηνία ελέγχου.

5. Μετά την έγκριση από την επίσκεψη ελέγχου, και αφού έχει ξοφληθεί η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος, η εταιρεία μας θα ετοιμάσει την αίτηση για επιχορήγηση, η οποία παραχωρείτε απευθείας στον δικαιούχο μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού.  

Αναλόγως του συστήματος και της χρήσης ρεύματος, η απόσβεση της αρχική επένδυσης προβλέπετε σε 3-6 χρόνια, κάτι το οποίο θα είναι ξεκάθαρο όταν γίνει η ακριβής μελέτη του υποστατικού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευθέτηση ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας πιο κάτω.

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message

    * We collect, store and use the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company's Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.