Η εταιρεία Z&X Mechanical Installations Ltd στη Πάφο ζητά άμεσα να εργοδοτήσει για θέση γραφέα / βοηθό γραμματέα.

Απαιτούμενες ικανότητες και προϋποθέσεις:
– Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση εφαρμογών και προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προγραμμάτων MS Excel και ΜS Word.
– Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, ομαδικότητα.
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα.
– Καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητα στην επικοινωνία.
– Προθυμία να εργάζεται και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, όταν απαιτείται.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
– Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@zandxgroup.com


Z&X Mechanical Installations Ltd in Paphos is now recruiting for the position of administration / assistant secretary.

Skills and requirements:
– Excellent knowledge of computers and usage of MS Excel and MS Word.
– Ability to organise and plan tasks, as well as be a great team worker.
– Integrity, discretion, confidentiality.
– Good interpersonal relations and excellent communication skills.
– Willingness to work outside normal working hours when required.

How to apply:
– Candidates should send their CV to sales@zandxgroup.com


paphos jobs