Archives for Mechanical Installations

net metering cyprus

Τι είναι το Net Metering και πως να επωφεληθείς – Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών με επιχορήγηση και γρήγορη απόσβεση!

Ακόμη πληρώνεις ρεύμα; 

Το Net Metering είναι η εγκατάσταση μικρού ΦΒ συστήματος ισχύος μέχρι 10 KWp σε μόνιμες κατοικίες ή επαγγελματικά υποστατικά, το οποίο πετυχαίνει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 17000 KWh ετησίως.

ΜΟΝΟ η διαφορά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνεται στην ΑΗΚ, συν τα ετήσια τέλη! 

Με βάση τα Σχέδια Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας, για εγκατάσταση ΦΒ Συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού γίνεσε αυτόματα δικαιούχος για επιχορήγηση €250 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό τα €1000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α).

Πως θα γίνει αυτό;

1. Θα επισκεφτούμε το χώρο σας και θα κάνουμε τη μελέτη για τις ανάγκες του υποστατικού σας.

2. Θα υποβάλει η εταιρεία μας αίτηση για έγκριση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

3. Μετά την έγκριση θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, η εταιρεία μας θα υποβάλει αίτηση για έλεγχο από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου θα οριστεί η ημερομηνία ελέγχου.

5. Μετά την έγκριση από την επίσκεψη ελέγχου, και αφού έχει ξοφληθεί η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος, η εταιρεία μας θα ετοιμάσει την αίτηση για επιχορήγηση, η οποία παραχωρείτε απευθείας στον δικαιούχο μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού.  

Αναλόγως του συστήματος και της χρήσης ρεύματος, η απόσβεση της αρχική επένδυσης προβλέπετε σε 3-6 χρόνια, κάτι το οποίο θα είναι ξεκάθαρο όταν γίνει η ακριβής μελέτη του υποστατικού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευθέτηση ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας πιο κάτω.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message


* We collect, store and use the information you place on this form for the exclusive purpose of communicating with us for your best service, in accordance with the Company's Privacy Policy. Your data is NOT sent to third parties.

Read more
covid-19 air conditioning

Συστήματα Κλιματισμού/Εξαερισμού και COVID-19

Για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Covid-19 μέσω των Συστημάτων Κλιματισμού και Εξαερισμού, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα μικρά σωματίδια του ιού μπορούν να παραμένουν αερομεταφερόμενα για αρκετό χρονικό διάστημα. Με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία των οργανισμών ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) και REHVA (Federation of European Heating, Ventilation & Air Conditioning Associations) για την μη εξάπλωση του Covid-19, συστήνεται όπως εφαρμόζονται μέτρα κατόπιν συνεννόησης του εργοδότη / διαχειριστή του υποστατικού με τους εμπλεκόμενους εγκαταστάτες / συντηρητές για τη λειτουργία των Συστημάτων Κλιματισμού κλειστών εσωτερικών χώρων εργασίας, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

Για μονάδες διαχωρισμένου τύπου (split units), οι οποίες δεν συνδέονται με άλλα κλιματιστικά παρακείμενων χώρων, συστήνεται όπως αυτές να τίθενται σε κανονική λειτουργία (εάν είναι εφικτό, με παρατεταμένο ωράριο) με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού (π.χ. με μερικώς ανοικτά παράθυρα ή εξωτερικές πόρτες) για εισαγωγή αέρα στους εσωτερικούς χώρους από έξω. Καθαρισμός / αντικατάσταση των φίλτρων στις μονάδες αυτές θα γίνεται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση / απολύμανση. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης ή συντήρησης φίλτρων και καθαρισμού / συντήρησης των εσωτερικών μερών των κλιματιστικών θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων, που αναφέρθηκαν πιο πάνω για την προστασία του συντηρητή / τεχνικού.

Για τα Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού / Εξαερισμού

1. Ρύθμιση, καθαρισμός, απολύμανση, και συντήρηση των εσωτερικών μερών (fan coils, evaporators, κ.ά.) των Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού / Εξαερισμού για παρατεταμένη λειτουργία. Όπου υπάρχει ξεχωριστός εξαερισμός να γίνονται ρυθμίσεις ώστε ο εξαερισμός να διατηρείται σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε χαμηλότερο ρυθμό εξαερισμού όταν δεν υπάρχουν πρόσωπα στον χώρο. Να μην επιτρέπονται επί μέρους διαφοροποιήσεις στη λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος (μη λειτουργία τοπικού ελέγχου HVAC).

2. Συστήνεται η αύξηση εισαγωγής εξωτερικού νωπού αέρα, μείωση (ή εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, τερματισμός) της λειτουργίας ανακυκλωμένου αέρα για αποφυγή πιθανής αερομεταφοράς παθογόνων οργανισμών που περιέχουν αερολύματα όπως τον Covid-19 από ένα εσωτερικό χώρο στον άλλο. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της εισαγωγής εξωτερικού νωπού αέρα, συνήθως πολύ ζεστού αλλά και υγρού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με ορισμένα μειονεκτήματα, όπως η επίπτωση στην άνεση των εργαζομένων και επισκεπτών. Για τα ενδεικνυόμενα φίλτρα για χρήση στα Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού / Εξαερισμού, γίνεται αναφορά στο σημείο 9 που ακολουθεί. Για βελτίωση της παροχής νωπού αέρα για κάθε πρόσωπο στον κλειστό χώρο εργασίας, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες για κοινωνική αποστασιοποίηση και η αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων στον ίδιο κλειστό χώρο.

3. Σε Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα (rotary wheel), θα πρέπει να σταματήσει η περιστροφή τους και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να διέρχεται από τον εναλλάκτη. Επίσης για μείωση των διαρροών αέρα εντός του Συστήματος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει πολύ υψηλότερη πίεση αέρα επιστροφής σε σχέση με τον αέρα παροχής. Για Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού με πλακοειδείς εναλλάκτες ολικής ανάκτησης θερμότητας (θερμοκρασίας και ενθαλπίας) να τίθενται σε λειτουργία παράκαμψης (bypass) εφόσον αυτό είναι εφικτό (παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους). Τέλος, σε περιπτώσεις Κεντρικών Συστηματών Kλιματισμού με πλακοειδείς εναλλάκτες μερικής ανάκτησης θερμότητας (μόνο θερμοκρασίας) μπορούν να λειτουργούν κανονικά (χωρίς παράκαμψη) νοουμένου περιορίζονται οι διαρροές λόγω διαφοράς πίεσης αέρα.

4. Σε Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν οι ρυθμιστές ροής ανάμειξης (damper) και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθείαν στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η ανακυκλοφορία του αέρα υπερβαίνει το 50%, επιβάλλεται η λήψη πρόσθετων μέτρων, ειδικότερα για μεγάλους εσωτερικούς χώρους, π.χ. εμπορικά κέντρα, θέατρα, όπου αναμένεται συνάθροιση κοινού. Τέτοια μέτρα είναι η τακτικότερα απολύμανση των μερών του Συστήματος στα σημεία προσαγωγής του αέρα ή / και άλλες τεχνικές λύσεις.

5. Σε Κεντρικά Συστήματα αερισμού – εξαερισμού όπου γίνεται χρήση συσκευών ολικής ανάκτησης θερμότητας (Heat Recovery Ventilator – HRV – θερμοκρασίας και ενθαλπίας), να τίθενται σε λειτουργία παράκαμψης (bypass) εφόσον αυτό είναι εφικτό. (παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους) και να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει ανάμιξη και επιμόλυνση από την πλευρά ροής εξαγωγής προς την πλευρά τροφοδοσίας του αέρα. Σε Κεντρικά Συστήματα αερισμού – εξαερισμού με πλακοειδείς εναλλάκτες μερικής ανάκτησης θερμότητας (μόνο θερμοκρασίας) μπορούν να λειτουργούν κανονικά (χωρίς παράκαμψη) νοουμένου περιορίζονται οι διαρροές λόγω διαφοράς πίεσης.

6. Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία αναρρόφησης φρέσκου αέρα.

7. Οι μονάδες αεροχειρισμού (Fan Coil Units -FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας, ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να τίθενται σε συνεχή λειτουργία (24ώρη) για λόγους αποφυγής της επαναιώρησης των σωματιδίων / ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων.

8. Η λειτουργία εξαερισμού από τα Κεντρικά Συστήματα των κλειστών χώρων εργασίας πρέπει να συνεχίζεται, με χαμηλότερο ρυθμό, όταν δεν υπάρχουν πρόσωπα στους χώρους εργασίας. Όπου είναι εφικτός, ο νυκτερινός αερισμός των εσωτερικών χώρων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προσφέρει ως αντιστάθμισμα τον δροσισμό των χώρων και τη μείωση του κόστους κλιματισμού.

9. Ανάλογα με τη χρήση του χώρου εργασίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού, δύναται να χρειαστεί πιο τακτικός καθαρισμός, αεραγωγών και των λοιπών μερών του Συστήματος, καθώς και συντήρηση ή αλλαγή των φίλτρων στα Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού και στα στόμια εισαγωγής εξωτερικού νωπού αέρα. Περαιτέρω, για ορισμένους κλειστούς χώρους εργασίας, δύναται να απαιτηθεί, εάν είναι τεχνικά εφικτό, η εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση φίλτρων (τύπου σακούλας / σακκιών) που να επιτυγχάνουν τουλάχιστον φιλτράρισμα σωματιδίων μεγέθους 0.3 – 1.0 μικρομέτρων (μm) σε ποσοστό έως 75% και σωματιδίων μεγέθους 1.0 – 3.0 μm σε ποσοστό τουλάχιστον 90%, βάσει των προδιαγραφών για Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) του Οργανισμού ASHRAE. Συστήνεται χρήση φίλτρων τουλάχιστον της κατηγορίας MERV 13. Βάσει του σχετικού Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ779, η αντίστοιχη κατηγορία φίλτρων είναι η F7. Επίσης, με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 16890, η ενδεικνυόμενη ομάδα φίλτρων είναι η ePM1, η οποία συγκρατεί σωματίδια με μέγεθος μέχρι 1μm, με ελάχιστη απόδοση 50%. Δύναται επίσης να χρησιμοποιηθούν φίλτρα Υψηλής Απόδοσης Απορρόφησης Σωματιδίων, τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air / Absorber) για συγκεκριμένους κλειστούς χώρους εργασίας, όπου η επικινδυνότητα για τους εργαζόμενους η/και για το κοινό, από πιθανή αερομεταφορά του Covid-19, κρίνεται αυξημένη, εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές του Συστήματος το επιτρέπουν. Για τους χώρους με αυξημένη επικινδυνότητα αερομεταφοράς Covid-19, δύναται να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με υπεριώδη ακτινοβολία ως μικροβιοκτόνο (UltaViolet Germicidal Irridiation, UVGI).

10. Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, απολύμανσης, συντήρησης / αλλαγής φίλτρων στα Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού, οι εργαζόμενοι (συντηρητές /τεχνικοί) πρέπει να φέρουν κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), όπως μάσκες προσώπου και γάντια για την προστασία τους σε περίπτωση που τα φίλτρα είναι επιμολυσμένα με ενεργό μικροβιακό φορτίο. Επίσης, να φέρουν μαζί τους κατάλληλα σακούλια για απόθεση των χρησιμοποιημένων φίλτρων που πρόκειται να αντικαταστήσουν. Σε περίπτωση που ο καθαρισμός φίλτρων μέσω πλύσης δεν μπορεί να αποφευχθεί τότε πρέπει να ληφθούν μέτρα απομάκρυνση/περιορισμού εξάπλωσης των παράγωγων της πλύσης σε άλλους χώρους.

11. Στον βαθμό που είναι εφικτό, να γίνονται ρυθμίσεις για επίτευξη σχετικής υγρασίας στους εσωτερικούς κλιματιζόμενους χώρους μεταξύ 40-60% για μείωση της πιθανότητας παραμονής των σταγονιδίων και των παθογόνων σωματιδίων στον αέρα για περισσότερο χρόνο.

12. Στους χώρους υγειονομικών διευκολύνσεων (τουαλέτες) των κλειστών χώρων εργασίας, εάν υπάρχουν παράθυρα, αυτά πρέπει να παραμένουν κλειστά, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος η κατεύθυνση του αέρα να μεταφέρει τα σταγονίδια μέσω του Κεντρικού Συστήματος σε άλλους κλειστούς χώρους του κτιρίου. Εάν είναι εφικτό, να γίνεται ο τεχνικός εξαερισμός των χώρων αυτών σε συνεχή βάση όλο το 24ωρο. Η χρήση μηχανημάτων για στέγνωμα των χεριών (jet air dryers) δε συστήνεται γιατί και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος διασποράς των σταγονιδίων. Να τονίζεται η σημασία εφαρμογής των μέτρων υγιεινής της τουαλέτας και καθαρισμού των χεριών πριν και μετά τη χρήση της τουαλέτας με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες και το στέγνωμα των χεριών με χαρτοπετσέτες μιας χρήσης.

13. Συστήνεται η ενίσχυση της παροχής νωπού αέρα σε εσωτερικούς χώρους εργασίας με Συστήματα Τοπικού Εξαερισμού όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η παροχή του φρέσκου αέρα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να γίνεται διαγώνια με το σημείο εξαερισμού εντός του ιδίου χώρου, για αποφυγή επιμόλυνσης άλλων χώρων.

14. Σε περιπτώσεις υποστατικών χωρίς Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού, να ανοίγονται παράθυρα / θύρες για περιόδους 15 λεπτών, για εισαγωγή εξωτερικού αέρα, αν και αυτό συνεπάγεται θερμική επιβάρυνση του εσωτερικού χώρου του υποστατικού.

Read more
net metering cyprus

Επιδότηση Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος 2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού αναμένεται, με την έγκριση του προϋπολογισμού 2019, να ανακοινωθεί Σχέδιο Επιχορηγήσεων Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering σε οικίες.

Το σχέδιο θα αφορά ΟΛΟΥΣ τους οικιακούς καταναλωτές ΧΩΡΙΣ οικονομικά κριτήρια και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2018 (Αυτό που θα λαμβάνεται υπόψιν είναι η ημερομηνία ελέγχου και πιστοποιητικού καταλληλόλητας της ΑΗΚ).

photovoltaic cyprus

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Read more
swimming pool maintenance paphos

The Importance of Regular Pool Maintenance

Your swimming pool is a lot like your car. It requires a certain degree of maintenance in order to function properly. Just as you wouldn’t put off oil changes and tire rotations, it’s important to give your pool the same attention. Whether you handle it yourself or prefer to hire a pool maintenance company, here are a few of the ways you can keep your pool’s water crystal clear and bacteria free.

Managing the chemicals in your pool

Weekly, you should check the pH and chlorine levels. It’s important that your pH levels don’t dip below 7.0 or go above 7.4. Your chlorine should maintain a level of .6 to 1.5 ppm. You can use a digital meter or test strips to ensure that you get a proper reading of your water’s chemicals. Without weekly tests, your water may not be healthy to swim in.

swimming pool maintenance paphos

Disinfecting the water

While water is fun to play in, it’s also a breeding ground for bacteria, algae, and fungi. Take the time each week to inspect your water and add the necessary disinfectant. While most people use chlorine to keep their pool clean, ozone therapy and UV lights are also great options.

swimming pool maintenance paphos

Wipe down the exterior of the pool

The longer you go in between cleaning the tiles and the walkway, the more buildup there will be. Over time, this buildup can cause the tile to erode or to lose their luster. Be sure to use a cleaner that is safe for your water and that won’t break down the enamel of your tile.

Leak protection

The more frequently you inspect your pool, the easier it will be to spot a leak. The earlier you catch a leak, the less disastrous it is for your family and your property. Consider allowing your pool filter to run for 12 to 24 hours. Measure the amount of water in the pool before running your system and again afterwards. Refill your pool after running the filter and see if the water level changes. If it does, it’s time to call a professional to repair the leak quickly.

Filter cleaning

If you haven’t cleaned your pool’s filter in a while, you may be surprised at how dirty it is. The filter should be cleared out weekly to ensure that it works properly. Without it, you may find it harder to maintain your chemical levels or to keep the water clean.

Clean the pool liner

Your pool is full of dissolved soaps, hair spray, gel, and other products. They tend to leave a film on the liner of your pool that can be hard to clean. Using an appropriate cleaner take the time needed wipe things down frequently. This prevents buildup.

If you don’t have the time to dedicate to pool maintenance each week, hire a pool maintenance service. With experienced professionals, your pool will look beautiful all year around!

swimming pool maintenance paphos
Read more
photovoltaic systems cyprus

Why Photovoltaics

Solar-generated electricity produces no greenhouse gases or emissions of any kind. Solar energy is a rapidly growing form of electricity generation. There are numerous advantages to using the sun to produce electricity

photovoltaic systems cyprus

For power generation through photovoltaic primarily only two inexhaustible raw materials are needed : sun and sand. The fuel—sunlight—cannot be embargoed. We are not expecting any conflicts about these resources . It promotes security and energy independence. Solar energy does not require import of fuels.
It has fewer environmental impacts than electricity generation with fossil fuel or nuclear power plants. No mining or transportation of fossil fuels are required to generate electricity with the sun. Photovoltaic systems produce electricity without pollution. When operating no waste products are generated.
PV is a source of peak power. Electricity has the biggest value when it is produced at the times of high demand. PV Power plants deliver electricity on daytime, when people work and factories and offices need electricity.

PV is a good combination with Wind Energy. Windpower plants produce most in winter times and in bad weather conditions. PV produces electricity in the summer, when wind plants are often not producing.
Because solar energy is available everywhere , this may make a very good contribution to economic development in less developed areas.

photovoltaic systems cyprus

Also for small businesses and individual consumers photovoltaics can represent an economic advantage. When producing electricity on their own roofs , the possibity of cost advantages compared to electricity purchases from the grid appear and make the usage of photovoltaic meaningful.
A few years ago, the electricity production had enjoyed a monopoly almost exclusively in the hands of corporations , who were also operators of transmission networks. Electricity was almost exclusively produced by large scale central power plants .
Today, 15-20% of the electricity is produced locally from renewable sources in a number of European countries. Solar energy contributes significantly in addition to wind energy.

Read more
mechanical installations cyprus

Neapolis Students Site Visit – KANIKA INFINITY HOTEL

Μεγάλη μας χαρά να καλωσορίσουμε τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Νεάπολης στη Πάφο, που παρακολουθούν το μάθημα των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα που αφορούν τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Μεγάλων Κτηρίων, όπως συστήματα θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, συστήματα κατακόρυφης μεταφοράς, συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού, υδραυλικά δίκτυα, δίκτυα αποχετεύσεων κλπ.

Με την επίσκεψη αυτή οι μαθητές μάζεψαν υλικό παρατηρώντας την πρακτική εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε μεγάλου μεγέθους κτήριο, και έπειτα πρέπει να συντάξουν σχετική αναφορά αναλύοντας και αξιολογώντας όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους χώρους του κτηρίου.

Read more
underfloor heating cyprus

Underfloor Heating… What? Why? How?

Underfloor heating is a form of heating in which the floor surface of a space is heated and this heat is then radiated throughout the space to create comfortable thermal conditions. It has been used for thousands of years as a form of space heating, most notably by the Romans, whose hypocaust system consisted of a raised floor through which warm air and smoke were drawn to heat the floor before being discharged through flues.

Modern underfloor heating tends to use either electrical resistance elements or fluid-flowing, hydronic systems to heat the floor.

Underfloor heating systems tend to be low-temperature systems, as the heating surface covers a much larger area than conventional radiators which because of their relatively small size have to operate at a high temperature.

Underfloor heating can be installed on new-build projects, or retrofitted into existing spaces. It can be installed as the primary heating system or used to provide additional, localised heating in specific spaces such as bathrooms. It may be used in combination with renewable heat sources, thermal mass and night-time purging.

Systems can be modular or custom designed and installed, and will generally include insulation under the heat source to reduce heat loss.

Electric underfloor heating systems can sit beneath stone, tile, wood or even carpeted surfaces. A series of electric wires installed beneath or within the floor finish provide the heating element. There are a number of product types available, including loose-fit wiring, modular systems and heating mats.

The design of the installation will depend on the space size and dimensions, how well insulated it is, the nature of the flooring structure and the type of flooring covering. Generally, on new-build projects, cables or electric heating sheets are fitted beneath the floor finish on a layer of screed and insulation which ensure the floor is level and that the heat travels upwards into the space

A fluid flowing hydronic system generally consists of a series of looped pipes connected to a boiler that circulate warm water through the floor. This needs enough space for the installation of piping and insulation and so floor levels may need to be elevated which can be difficult when retrofitting, increasing costs and disruption. For this reason they tend be better suited to new-build projects.

underfloor heating cyprus

They can be more expensive to install than electrical systems, but may be less expensive to operate.

Because they are low temperature systems, they can easily incorporate renewable energy sources such as solar thermal panels, ground source heat pumps, air source heat pumps and so on.

Read more
renewable energy cyprus

Photovoltaic Stand Alone System 

A stand-alone power system is an off-the-grid electricity system for locations that are not fitted with an electricity distribution system. Typical stand-alone power system  include one or more methods of electricity generation, energy storage, and regulation. Storage is typically implemented as a battery bank, but other solutions exist including fuel cells. Power drawn directly from the battery will be direct current extra low voltage, and this is used especially for lighting as well as for DC appliances. An inverter is used to generate AC low voltage,

The two types of stand-alone photovoltaic power systems are direct-coupled system without batteries and stand alone system with batteries.

The basic model of a direct coupled system consists of a solar panel connected directly to a dc load. As there are no battery banks in this setup, energy is not stored and hence it is capable of powering common appliances like fans, pumps etc. only during the day. MPPTs are generally used to efficiently utilize the Sun’s energy especially for electrical loads like positive-displacement water pumps. Impedance matching is also considered as a design criterion in direct-coupled systems

In stand-alone photovoltaic power systems, the electrical energy produced by the photovoltaic panels cannot always be used directly. As the demand from the load does not always equal the solar panel capacity, battery banks are generally used.

 

Read about some of our most recent renewable energy system installations here.

Read more
photovoltaic systems cyprus

Photovoltaic System Battery Storage

Photovoltaic systems increasingly use rechargeable batteries to store energy to be later used at night. Batteries used for storage also stabilize the electrical grid by levelling out peak loads, and play an important role in a smart grid, as they can charge during periods of low demand and feed their stored energy into the grid when demand is high.

Common battery technologies used in today’s PV systems include the valve regulated lead-acid battery– a modified version of the conventional lead–acid battery, nickel–cadmium and lithium-ion batteries. Compared to the other types, lead-acid batteries have a shorter lifetime and lower energy density. However, due to their high reliability, low self-discharge as well as low investment and maintenance costs, they are currently the predominant technology used in small-scale, residential PV systems, as lithium-ion batteries are still being developed and about 3.5 times as expensive as lead-acid batteries. Furthermore, as storage devices for PV systems are stationary, the lower energy and power density and therefore higher weight of lead-acid batteries are not as critical as, for example, in electric transportation. Other rechargeable batteries that are considered for distributed PV systems include sodium–sulphur and vanadium redox batteries, two prominent types of a molten salt and a flow battery, respectively.

Photovoltaic systems with an integrated battery solution need also a charge controller, as the current and varying voltage from the solar array requires constant adjustment to prevent damage from overcharging. Basic charge controllers may simply turn the PV panels on and off, or may meter out pulses of energy as needed.

Image result for photovoltaic system battery storage

Read more
Show Buttons
Hide Buttons