Archives for Solar Energy

paphos jobs

Θέση Εργασίας – Vacancy

Η εταιρεία Z&X Mechanical Installations Ltd στη Πάφο ζητά άμεσα να εργοδοτήσει για θέση γραφέα / βοηθό γραμματέα.

Απαιτούμενες ικανότητες και προϋποθέσεις:
– Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση εφαρμογών και προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προγραμμάτων MS Excel και ΜS Word.
– Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, ομαδικότητα.
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα.
– Καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητα στην επικοινωνία.
– Προθυμία να εργάζεται και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, όταν απαιτείται.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
– Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@zandxgroup.com


Z&X Mechanical Installations Ltd in Paphos is now recruiting for the position of administration / assistant secretary.

Skills and requirements:
– Excellent knowledge of computers and usage of MS Excel and MS Word.
– Ability to organise and plan tasks, as well as be a great team worker.
– Integrity, discretion, confidentiality.
– Good interpersonal relations and excellent communication skills.
– Willingness to work outside normal working hours when required.

How to apply:
– Candidates should send their CV to sales@zandxgroup.com


paphos jobs

Read more

| PS Solar Pump Systems for Pools | How they are used and what are their benefits!

LORENTZ PS Swimming Pool Pumps are high quality products designed for use in residential and commercial swimming pools and spas. In most pool applications all of the filtration needs can be met directly from solar panels meaning no electricity costs and significant benefits to the environment.

 

solar pumps

 

The LORENTZ pump uses a DC brushless motor for high efficiency and reliability, it is connected to a solar generator via a controller. The controller monitors the system, controls the pump speed and optimizes the amount of water pumped based on the power available.

Benefits

 • Zero energy costs provide a very fast return on investment
 • Longer life expectancy than standard AC motors
 • Quiet and efficient
 • Proven in service record
 • Speed controllable to match the pool size exactly
 • Smart modular design for simple and cost effective servicing and repair
 • Fast and simple installation, direct replacement for an existing pool pump

Features

 • Engineered in Germany
 • ECDRIVE DC brushless motors, designed for solar with over 90% efficiency
 • High quality non corrodible materials used throughout
 • Solar direct connect with AC connection options
 • MPPT technology to maximise power use from PV modules
 • Optional data logger

 

Z&X Mechanical Installations Ltd is a proud dealer and representative of LORENTZ  in Cyprus. For more information, please do not hesitate to contact us.

 

Via Lorentz

Read more

The cost of solar power has fallen 25% in just five months

 

The future is looking sunny for solar as the clean, renewable energy source gets cheaper – and fast. In just five months, the cost of solar plummeted an incredible 25 percent as demonstrated by two recent construction bids for solar projects in China and Abu Dhabi. On August 11 a bid of $0.46/W was put forward to build 500 megawatts of solar power in China and on September 19 a record low bid of $0.023/kWh was submitted for 1.2 gigawatts of solar power in Abu Dhabi.

 

China and Abu Dhabi are not the only places in the world seeing dramatic decreases in the cost of solar. A 100 MW solar project in Nevada recently submitted for approval would deliver electricity at $0.04 per kilowatt-hour (kWh). That is the lowest price ever seen for a US solar farm and much lower than the price of electricity for a new coal, nuclear or natural gas power plant.

 

A new report from the US Department of Energy found that the cost of clean energy technologies has fallen 41 to 94 percent over the past seven years. The report looked at wind, residential solar, utility-scale solar, batteries and LED lighting and found that all of the clean energy technologies experienced dramatic price decreases from 2008 to 2015. Wind and solar accounted for two-thirds of new energy installations in the US in 2015. The report found that utility-scale solar farm costs have fallen by 64 percent since 2008 and distributed solar costs have fallen by 54 percent.

 

One thing seems to be certain: Technology for developing renewable sources of energy gets better through time. And while it does, the cost of an energy efficient world becomes more and more affordable.

 

“We’re still learning how to further reduce the cost of solar cells and other components, as well as operation and maintenance costs,” said Frank Wouters, former director of Masdar Clean Energy. “There’s no reason why the cost of solar will ever increase again.”

 

Via inhabitat

Read more

Lorentz Submersible Pumps

Z&X Mechanical Installations Ltd is the chosen representative of LORENTZ PS helical rotor pumps in Cyprus.

LORENTZ PS helical rotor pumps are high quality products designed for drinking water supply, livestock watering and smaller irrigation applications. PS helical rotor pump systems deliver water economically, cleanly and reliably, anywhere.

The LORENTZ PS range of DC powered helical rotor pumps have been designed specifically to pump water efficiently using solar power. The helical rotor pump is simple, efficient and reliable, pumping water with very low levels of solar power from up to 450 m below the ground.

Each system consists of a pump, pump motor and a controller. This modular concept keeps all electronics above ground providing, simple servicing, ease of access and a low cost of ownership.

Benefits

 • Long life expectancy and proven in service record
 • Designed for use in remote and harsh conditions
 • Smart modular design for simple and cost effective servicing and repair
 • Water filled motors for reliability and to avoid oil contamination
 • Fast and simple installation
 • Cost effective spare parts philosophy
 • Very strong ROI against diesel powered pumping
 • Large range of pumps to closely match each application and optimise efficiency

For a free consultation and case study, feel free to contact us on +35726945222.

Read more

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

Electricity produced by photovoltaic systems is pure – green energy. Because they do not use fuel other than sun rays, Photovoltaic systems do not loosen any dangerous air or water pollution into the environment or destroy natural resources. They produce energy supplied by nature it is thus free and endless!

Photovoltaic systems can operate reliably for long periods of time with almost no maintenance. Small photovoltaic systems can take place of unused space on rooftops of existing buildings.

At Z&X Mechanical Installations Ltd we provide you with free study for your perfect photovoltaic system at the best oriented position at your rooftop or in a field. We have proudly been installing solar thermal and photovoltaic systems for over 7 years and this experience is reflected by our ability of completion and licensing photovoltaic systems.

Our mission is to give you the chance to see the future technology through our excellent and high quality services at competitive prices.

For more information, please do not hesitate to get in touch on +35726945222 or at info@zandxgroup.com.

Read more
solar panels

SOLAR PANELS

Solar panels are one of the fastest evolving energy sources around the world, giving an alternative way of providing energy for your home apart from electricity.
Solar panels are devices that capture daylight and convert it into electricity. Domestic solar panels are fitted to the roof basically or can be installed on the ground at the best possible angle to receive all-day sunlight. Properties facing south have better results, but with little formal exclusion from south it works perfectly.
The price of gas and electricity continues to rise and bills are increasingly expensive. What better way is there to protect yourself from continuously rising costs, than by producing your own electricity?
Solar panels will work efficiently for at least 25 years, cutting bills by over €800 (3KW) a year up to €1300 (5KW) a year.

Read more

Zero Energy Buildings

A zero energy building (ZEB) produces enough renewable energy to cover its own annual energy consumption requirements, in that way decreasing the use of non-renewable energy in the building sector.

ZEBs use all cost-effective measures to reduce energy usage through energy efficiency and comprise renewable energy systems that produce enough energy to meet remaining energy needs. There are a number of long-term benefits of moving toward ZEBs, including less environmental impacts, lower functional and maintenance costs, better resistance to power outages, natural disasters, and improved energy security.
fad
Reducing building energy consumption in new building construction or renovation can be achieved through numerous means, including complete design, reduced plug loads etc. Reduced energy consumption renders it simpler and less expensive to meet the building’s energy needs with renewable sources of energy.

Zero-energy buildings are built with meaningful energy-saving potentials. The heating and cooling loads are reduced by using high-efficiency equipment, added insulation, natural ventilation, high-efficiency windows, and other techniques. These characteristics differ depending on climate zones in which the construction occurs. Water heating loads may be reduced by using heat recovery units on waste water, and by using solar water heating, and high-efficiency water heating equipment. In addition, day lighting with skylights or solar tubes can supply 100% of daytime illumination within the home. Night time illumination is usually done with LED lighting that use 1/3 or less power than incandescent lights, without adding undesirable heat. And various electric loads can be lessened by choosing efficient appliances and minimizing phantom loads or standby power.

ZEBs have a huge opportunity to modify the way buildings use energy and there are an increasing number of building owners who want to achieve this goal. Private commercial property owners are interested in developing ZEBs to respond their corporate goals, and some have already constructed buildings designed to be zero energy.

To find out how we can turn your building into a Zero Energy Building, contact us here.

Read more

Swimming Pool Structure Brief

Life is better by the pool!

Swimming pools cool us down during the hot summer days as well as enhance our garden and increase the value of our property.

Before you decide to build your pool, we would like to take you through different types of construction options you might want to consider.

A swimming pool consists of 3 major components:
1. The shell
2. Finishing or membrane
3. Filtration equipment

1. The Shell
The shell type depends on the type of the pool. If your pool is of a skimmer type, then the shell can either be of concrete with mesh reinforcing, a PVC LINER finishing, or a concrete shell with re bar reinforcing. This option requires waterproofing and tiles (normal or mosaic) and is more expensive than the liner option. A liner pool can also have a prefabricated aluminum shell, which saves time in the construction process.
Generally if your pool is an overflow type it has a concrete shell with reinforcing. The overflow system can have a channel and grill system, a vanishing edge feature, or combination of both. An over flow pool can also be done with liner. The construction of an overflow type pool is generally more expensive than a liner pool and it will also require more maintenance.

sa

2. Finishing
A swimming pool with PVC Liner is the most popular and most economic option. The liner comes in variety of colors and patterns. It is welded on site and if maintained correctly it can last a life time. It is also a lot cheaper to maintain and replace compared to other options.
A tiled pool is more expensive, but a lot more attractive. This type of pool also needs to be water proofed and if damage occurs it is more costly to repair.

ewas

3. Filtration equipment
A swimming pool system consists of the pump which circulates the water it draws from the drain, and skimmers / overflow (acts as skimmer). It passes it through the filter (sand / glass media), or cartridge which cleans the water and recirculates it back to the pool via the inlets. The pump can either be (i) Electric or (ii) Photovoltaic* which has zero running costs. As a rule of thumb a pool pump should circulate the water every 4 hours and 2 water changes are required per day. The pool water is kept free of bacteria by the addition of chlorine and acid, or by salt chlorination which produces chlorine via an electronic cell. This is softer than normal chlorine and does not have the smell of chemically produced chlorine. Pools can also be sanitized with ozone generators or ultraviolet sterilization.

*Photovoltaic pumps
– Solar water pumping offers a welcome alternative to fuel-burning generators for pumping and irrigation applications.
– Pumping systems are available and can be designed for small, medium and large scale water demands.
– Solar electric powered pumping is extremely effective. Maximum pumping power is available on sunny days when water is more necessary.
– They have good long term efficiency and credibility. They are pollution free, corrosion-free, self-lubricating and noiseless.

ffwrww

Read more

New Products by Lorentz

Members of our company attended the Head of Loretnz in Hamburg, Germany for the three-day presentation of new and upgraded products ( PS2 & PSK2 Hybrid Controls ).

 

Who is Lorentz: Lorentz are the pioneers for over 20 years in photovoltaic water pumps. The Lorentz technology uses solar energy for water pumping for maintaining and enhancing life for millions of people, their animals and their crops worldwide. This is why their motto is

‘’Sun – Water – Life ‘’  https://www.lorentz.de/

 

PS2 Control : the PS2 Control is the new and upgraded version of the previous control that we all know. The new PS2 Control is very simple and easy to install and now they have the method of Bluetooth with which the consumer can monitor the operation of the Control via Bluetooth and to make the necessary arrangements so that the installation can become more efficient on the basis of needs. They may also monitor the operation of the installation via the Internet thanks to the new Lorentz Monitoring control. The PS2 Control can operate and during the night time by using Electricity by Network (EAC) by installing the AC Power Pack Control.

https://www.lorentz.de/pdf/lorentz_ps2_product-brochure_en.pdf

 

 

PSK2 Control Hybrid: The PSK2 Control Hybrid is the brand new control of Loretnz. The PSK2 Control Hybrid can combine the power from the Network ( EAC ) and from generator, but always with core the Solar Energy. With the method of Bluetooth, consumer can monitor the operation of the Control via Bluetooth and to make the necessary arrangements so that the installation can be more efficient on the basis of needs. In case of night or reduced solar energy, the PSK2 control can complete the required energy needed by the system through the network (EAC) or generator buy it self, therefore also called Hybrid

https://www.lorentz.de/pdf/lorentz_psk2_product-brochure_en.pdf

Read more
Show Buttons
Hide Buttons